Słowo na niedzielę

 • Dobry Pasterz

  2018-04-20

  DOBRY PASTERZ IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza 22 kwietnia 2018 roku I CZYTANIE: Dz 4, 8-12. II CZYTANIE: 1 J 3, 1-2. EWANGELIA: J 10, 11-18. Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest...

 • Rozpoznać Boga

  2018-04-14

  ROZPOZNAĆ BOGA III Niedziela Wielkanocna 15 kwietnia 2018 roku I CZYTANIE: Dz 3, 13-15. 17-19. II CZYTANIE: 1 J 2, 1-5). EWANGELIA: Łk 24, 35-48. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród...

 • Odnajdywać Boga w Sobie Nawzajem

  2018-04-06

  ODNAJDYWAĆ BOGA W SOBIE NAWZAJEM Święto Bożego Miłosierdzia 8 kwietnia 2018 roku I CZYTANIE: Dz 4, 32-35. II CZYTANIE: 1 J 5, 1-6. EWANGELIA: J 20, 19-31. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko...

 • Zaskoczenie

  2018-04-06

  ZASKOCZENIE Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1 kwietnia 2018 roku I CZYTANIE: Dz 10, 34a. 37-43. II CZYTANIE: Kol 3, 1-4. EWANGELIA: J 20, 1-9. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień...

 • Dlaczego Krzyż

  2018-04-06

  DLACZEGO KRZYŻ? Wielki Piątek 30 marca 2018 roku I CZYTANIE: Iz 52, 13–53, 12 . II CZYTANIE: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9. EWANGELIA: J 18, 1 – 19, 42. Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go...

 • Trudne Pytania

  2018-04-06

  TRUDNE PYTANIA Wielki Czwartek 29 marca 2018 roku I CZYTANIE: Wj 12, 1-8. 11-14. II CZYTANIE: 1 Kor 11, 23-26. EWANGELIA: J 13, 1-15. Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do...

 • Wyzwanie

  2018-03-23

  WYZWANIE Niedziela Palmowa 25 marca 2018 roku I CZYTANIE:  Iz 50,4-7.  II CZYTANIE:  Flp 2,6-11.  EWANGELIA:  Mk 14,1-15,47. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu...

 • Prawo Kryzysu

  2018-03-21

  PRAWO KRYZYSU V Niedziela Wielkiego Postu 18 marca 2018 roku I CZYTANIE: Jr 31, 31-34. II CZYTANIE: Hbr 5, 7-9. EWANGELIA: J 12, 20-33. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego...

 • Sekret Życia

  2018-03-21

  SEKRET ŻYCIA IV Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2018 roku I CZYTANIE: 2 Krn 36, 14-16. 19-23. II CZYTANIE: Ef 2, 4-10. EWANGELIA: J 3, 14-21. Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w...

 • Gorliwość

  2018-03-21

  GORLIWOŚĆ III Niedziela Wielkiego Postu 25 lutego 2018 roku I CZYTANIE: Wj 20, 1-17. II CZYTANIE: 1 Kor 1, 22-25. EWANGELIA: J 2, 13-25. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy...

 • CZY BÓG NAS KUSI - EWANGELIARZ - II NDZ. WLK. POSTU B

  2018-02-22

  II Niedziela Wielkiego Postu 25 lutego 2018 roku I CZYTANIE: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18. II CZYTANIE: Rz 8, 31b-34. EWANGELIA: Mk 9, 2-10. I CZYTANIE – Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18: Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: "Abrahamie!» A gdy...

 • JEŚLI CHCESZ - EWANGELIARZ - VI NDZ. ZW. B, 11.02.2018

  2018-02-22

  VI Niedziela zwykła 11 lutego 2018 roku I CZYTANIE: Kpł 13, 1-2. 45-46. II CZYTANIE: 1 Kor 10, 31 – 11. EWANGELIA: Mk 1, 40-45. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ". A...

 • POKUTA PEŁNA NADZIEI

  2018-02-17

  I Niedziela Wielkiego Postu 18 lutego 2018 roku I CZYTANIE: Rdz 9, 8-15. II CZYTANIE: 1 P 3, 18-22. EWANGELIA: Mk 1, 12-15. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami,...

 • ANTIDOTUM NA SAMOTNOŚĆ

  2018-02-02

  ANTIDOTUM NA SAMOTNOŚĆ V Niedziela zwykła 4 lutego 2018 roku I CZYTANIE: Hi 7, 1-4. 6-7. II CZYTANIE: 1 Kor 9, 16-19. 22-23. EWANGELIA: Mk 1, 29-39. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce....

 • CODZIENNE ZDUMIENIE

  2018-02-02

  CODZIENNE ZDUMIENIE IV Niedziela zwykła 28 stycznia 2018 roku I CZYTANIE: Pwt 18, 15-20. II CZYTANIE: 1 Kor 7, 32-35. EWANGELIA: Mk 1, 21-28. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie...

 • EWANGELIZACJA JEST MIŁOŚCIĄ

  2018-02-02

  EWANGELIZACJA JEST MIŁOŚCIĄ III Niedziela zwykła 21 stycznia 2018 roku I CZYTANIE: Jon 3,1-5.10. II CZYTANIE: 1 Kor 7, 29-31. EWANGELIA: Mk 1, 14-20. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest...

 • "Jesteśmy powołani"

  2018-01-17

  JESTEŚMY POWOŁANI II Niedziela zwykła 14 stycznia 2018 roku – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy I CZYTANIE: 1 Sm 3, 3b-10. 19. II CZYTANIE: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20. EWANGELIA: J 1, 35-42. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa,...

 • "Światowy dzień migranta - wywiad

  2018-01-17

  1. Dzień Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim obchodzi się w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Mędrcy ze Wschodu przybywają do Betlejem, aby oddać hołd Chrystusowi. Jakie przesłanie dla chrześcijan niesie ta historia opisana w Ewangelii św. Mateusza?...

 • Uroczystość Objawienia Pańskiego

  2018-01-02

  6 stycznia 2017 roku(w Polsce) 7 stycznia 2017 roku (w Wielkiej Brytanii) I CZYTANIE: Iz 60, 1-6. II CZYTANIE: Ef 3, 2-3a. 5-6. EWANGELIA: Mt 2, 1-12. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:...

 • WDZIĘCZNOŚĆ, CZUJNOŚĆ, MIŁOSIERDZIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ – MISJA NA NOWY ROK

  2017-12-29

  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 2018 roku I CZYTANIE: Lb 6, 22-27. II CZYTANIE: Ga 4, 4-7. EWANGELIA: Łk 2, 16-21. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im...

 • WIĘCEJ CZASU NA MIŁOŚĆ

  2017-12-29

  Święto Świętej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Józefa 31 stycznia 2017 roku I CZYTANIE: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3. II CZYTANIE: Hbr 11, 8. 11-12. 17-19. EWANGELIA: Łk 2, 22-40. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy,...

 • SUBTELNE ZAPROSZENIE CZ. II

  2017-12-24

  Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 52, 7-10. II CZYTANIE: Hbr 1, 1-6. EWANGELIA: J 1, 1-18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie...

 • SUBTELNE ZAPROSZENIE CZ. I

  2017-12-22

  Wigilia Narodzenia Pańskiego 24 grudnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 9, 1-3. 5-6. II CZYTANIE: Tt 2, 11-14. EWANGELIA: Łk 2, 1-14. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy...

 • ODNALEŹĆ SZCZĘŚCIE

  2017-12-22

  IV Niedziela Adwentu 24 grudnia 2017 roku I CZYTANIE: 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16. II CZYTANIE: Rz 16, 25-27. EWANGELIA: Łk 1, 26-38. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na...

 • ODZYSKAĆ RADOŚĆ

  2017-12-15

  III Niedziela Adwentu 17 grudnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 61,1-2a.10-11. II CZYTANIE: 1 Tes 5,16-24. EWANGELIA: J 1,6-8.19-28. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie...

 • ODNALEŹĆ DROGĘ

  2017-12-10

  II Niedziela Adwentu 10 grudnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 40,1-5.9-11. II CZYTANIE: 2 P 3,8-14. EWANGELIA: Mk 1,1-8. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos...

 • ODZYSKAĆ NADZIEJĘ

  2017-12-03

  I Niedziela Adwentu 3 grudnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 63,16b-17.19b;64,3-7. II CZYTANIE: 1 Kor 1,3-9. EWANGELIA: Mk 13,33-37. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał...

 • NON OMNIS MORIAR

  2017-11-22

  XXXIV Niedziela – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26 listopada 2017 roku I CZYTANIE: Ez 34,11-12.15-17. II CZYTANIE: 1 Kor 15,20-26.28. EWANGELIA: Mt 25,31-46. Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z...

 • DOBROBYT I BOGACTWO

  2017-11-18

  XXXIII Niedziela zwykła 19 listopada 2017 roku I CZYTANIE: Prz 31,10-13.19-20.30-31. II CZYTANIE: 1 Tes 5,1-6. EWANGELIA: Mt 25,14-30. Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój...

 • MĄDROŚĆ SŁABOŚCI

  2017-11-11

  XXXII Niedziela zwykła 12 listopada 2017 roku I CZYTANIE: Mdr 6,12-16. II CZYTANIE: 1 Tes 4,13-18. EWANGELIA: Mt 25,1-13. Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć...

 • LEKCJA REFORMACJI

  2017-11-04

  XXXI Niedziela zwykła 5 listopada 2017 roku I CZYTANIE: Ml 1,14b-2,2b.8-10. II CZYTANIE: 1 Tes 2,7b-9.13. EWANGELIA: Mt 23,1-12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie...

 • BASEN W KOŚCIELE, SAUNA W KONFESJONALE

  2017-10-26

  Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego 29 października 2017 roku I CZYTANIE: 1 Krl 8, 22-23. 27-30. II CZYTANIE: Ef 2, 19-22. EWANGELIA: Łk 19, 1-10. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik...

 • SERCE

  2017-10-19

  XXIX Niedziela zwykła 22 października 2017 roku I CZYTANIE: Iz 45, 1. 4-6. II CZYTANIE: 1 Tes 1, 1-5b. EWANGELIA: Mt 22, 15-21. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu...

 • IT’S A WONDERFUL LIFE!

  2017-10-13

  XXVIII Niedziela zwykła I CZYTANIE: Iz 25,6-10a. II CZYTANIE: Flp 4,12-14,19-20. EWANGELIA: Mt 22,1-14. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby...

 • PIEŚŃ O MIŁOŚCI DO WINNICY PANA

  2017-10-06

  XXVII Niedziela zwykła 8 października 2017 roku I CZYTANIE: Iz 5,1-7. II CZYTANIE: Flp 4,6-9. EWANGELIA: Mt 21,33-43. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej...

 • MOGĄ WIDZIEĆ GO TYLKO TONĄCY

  2017-09-29

  XXVI Niedziela zwykła 1 października 2017 roku I CZYTANIE: Ez 18, 25-28. II CZYTANIE: Flp 2, 1-11. EWANGELIA: Mt 21, 28-32. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i...

 • ZOSTAĆ ODNALEZIONYM I SZUKAĆ

  2017-09-22

  XXV Niedziela zwykła 24 września 2017 roku I CZYTANIE: Iz 55,6-9. II CZYTANIE: Flp 1,20c-24.27a. EWANGELIA: Mt 20,1-16a. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za...

 • LEKCJA PRZEBACZENIA

  2017-09-17

  XXIV Niedziela zwykła 17 września 2017 roku I CZYTANIE: Syr 27,30-28,7. II CZYTANIE: Rz 14,7-9. EWANGELIA: Mt 18,21-35. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię...

 • RYZYKO

  2017-09-03

  XXII Niedziela zwykła 3 września 2017 roku I CZYTANIE: Jr 20,7-9. II CZYTANIE: Rz 12,1-2. EWANGELIA: Mt 16,21-27. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego...

 • ZWYCZAJNA KOBIETA

  2017-08-15

  Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2017 roku I CZYTANIE: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab. II CZYTANIE: 1 Kor 15,20-26. EWANGELIA: Łk 1,39-56. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła...

 • BRAT W WIERZE

  2017-08-13

  XIX Niedziela zwykła 13 sierpnia 2017 roku I CZYTANIE: 1 Krl 19,9a.11-13. II CZYTANIE: Rz 9,1-5. EWANGELIA: Mt 14,22-33. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym...

 • DAJCIE IM ŻYĆ

  2017-08-06

  XVIII Niedziela zwykła 6 sierpnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 55, 1-3. II CZYTANIE: Rz 8, 35. 37-39. EWANGELIA: Mt 14, 13-21. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim...

 • JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!

  2017-08-06

  Święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2017 roku I CZYTANIE: Dn 7,9-10.13-14. II CZYTANIE: 2 P 1,16-19. EWANGELIA: Mt 17,1-9. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała...

 • KOCHAĆ I TRACIĆ XVII Niedziela zwykła

  2017-07-30

  30 lipca 2017 roku I CZYTANIE: 1 Krl 3,5.7-12. II CZYTANIE: Rz 8,28-30. EWANGELIA: Mt 13,44-52. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej,...

 • KTO MA USZY, NIECHAJ SŁUCHA!

  2017-07-20

  XV Niedziela zwykła 16 lipca 2017 roku I CZYTANIE: Iz 55,10-11. II CZYTANIE: Rz 8,18-23. EWANGELIA: Mt 13,1-23. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im...

 • Święty, święty, święty – Pan Bóg zastępów…

  2017-06-14

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 15 czerwca 2017 roku I CZYTANIE: Pwt 8,2-3.14b-16a. II CZYTANIE: 1 Kor 10,16-17. EWANGELIA: J 6,51-58. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie...

 • BÓG W SĄSIEDNIM WAGONIE

  2017-05-28

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 2017 roku I CZYTANIE: Dz 1,1-11. II CZYTANIE: Ef 1,17-23. EWANGELIA: Mt 28,16-20. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy...

 • CZY WYSTARCZY BYĆ DOBRYM, ŻEBY BYĆ ZBAWIONYM?

  2017-05-07

  IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza 7 maja 2017 roku I CZYTANIE: Dz 2,14a.36-41. II CZYTANIE: 1 P 2,20b-25. EWANGELIA: J 10,1-10. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem....

 • Bartek w Drodze do Emaus

  2017-05-01

  III Niedziela Wielkanocna 30 kwietnia 2017 roku I CZYTANIE: Dz 2,14.22-28. II CZYTANIE: 1 P 1,17-21. EWANGELIA: Łk 24,13-35. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co...

 • ZMARTWYCHWSTANIE = MIŁOŚĆ + ZAUFANIE

  2017-04-16

  Niedziela Zmartwychwstania 16 kwietnia 2017 roku I CZYTANIE: Dz 10,34a.37-43. II CZYTANIE: Kol 3,1-4. EWANGELIA: J 20,1-9. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła...

 • KRZYŻ

  2017-04-14

  Wielki Piątek Męki Pańskiej 14 kwietnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 52,13-53,12. II CZYTANIE: Hbr 4,14-16;5,7-9. EWANGELIA: J 18,1-19,42. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go...

 • MISJA MIŁOŚCI

  2017-04-13

  Wielki Czwartek 13 kwietnia 2017 roku I CZYTANIE: Wj 12,1-8.11-14. II CZYTANIE: 1 Kor 11,23-26. EWANGELIA: J 13,1-15. Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W...

 • NIE BĄDŹ GŁUCHY

  2017-04-09

  Niedziela Męki Pańskiej 9 kwietnia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 50,4-7. II CZYTANIE: Flp 2,6-11. EWANGELIA: Mt 26,14-27,66. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali,...

 • POGADAJ Z BOGIEM

  2017-03-19

  III Niedziela Wielkiego Postu 19 marca 2017 roku I CZYTANIE: Wj 17,3-7. II CZYTANIE: Rz 5,1-2.5-8. EWANGELIA: J 4,5-42. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus...

 • BÓG W LONDYŃSKIM CITY

  2017-02-26

  XVIII Niedziela zwykła 26 lutego 2017 roku I CZYTANIE: Iz 49,14-15. II CZYTANIE: 1 Kor 4,1-5. EWANGELIA: Mt 6,24-34. Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć...

 • BYĆ DOSKONAŁYM

  2017-02-19

  VII Niedziela zwykła 19 lutego 2017 roku I CZYTANIE: Kpł 19,1-2.17-18. II CZYTANIE: 1 Kor 3,16-23. EWANGELIA: Mt 5,38-48. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto...

 • W PRZECIWNIKU ODNALEŹĆ PRZYJACIELA

  2017-02-12

  VI Niedziela zwykła 12 lutego 2017 roku CZYTANIE I: Syr 15,15-20. CZYTANIE II: 1 Kor 2,6-10. EWANGELIA: Mt 5,17-37. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam:...

 • CO NAS ŁĄCZY, GDY WSZYSTKO NAS DZIELI?

  2017-01-22

  III Niedziela zwykła 22 stycznia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 8,23b--9,3. II CZYTANIE: 1 Kor 1,10-13.17. EWANGELIA: Mt 4,23. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli....

 • WOŚP A POBOŻNOŚĆ

  2017-01-15

  II Niedziel zwykła 15 stycznia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 49,3.5-6. II CZYTANIE: 1 Kor 1,1-3. EWANGELIA: J 1,29-34. Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż,...

 • USŁYSZAŁEŚ GŁOS BOGA? Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli”

  2017-01-06

  Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Trzech Króli” 6 stycznia 2017 roku I CZYTANIE: Iz 60,1-6. II CZYTANIE: Ef 3,2-3a.5-6. EWANGELIA: Mt 2,1-12. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie...

Dodaj komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby dodawać komentarze!